Úklid bytových komplexů

V rámci úklidu bytových komplexů Vám nabízíme

  • Pravidelný úklid společných prostor
  • Jednorázový úklid společných prostor
  • Úklid po malířích a řemeslnících
  • Údržbu zeleně a chodníků

Veškeré úklidové práce budeme provádět na základě Vašich požadavků, v intervalu a čase, který si určíte. Práce budou prováděny v souladu s Režimem úklidu, který je nedílnou součástí Smlouvy o úklidu. Pracovník úklidu provede po práci zápis do formuláře, který je umístěn na přístupném místě v domě a kvalita úklidu je tak pod stálou kontrolou nájemníků.